W hołdzie leśnikom deportowanym z Polesia

W 1939 r. wschodnia część Rzeczpospolitej na półtora roku trafiła w strefę okupacji radzieckiej. Mroźną zimą 1940 roku kilka tysięcy rodzin leśników zostało deportowanych w głąb ZSRR. 10 lutego obchodzimy 77 rocznicę tego tragicznego wydarzenia.

Leśników, zarówno tych zatrudnionych w administracji państwowej, jak i w prywatnych majątkach, Sowieci postrzegali jako element szczególnie niebezpieczny, zarzewie potencjalnej konspiracji. To najprawdopodobniej z tego powodu leśnicy – obok osadników wojskowych – padli ofiarą sowieckich deportacji w pierwszej kolejności.

W nocy z 9 na 10 lutego 1940 r. funkcjonariusze NKWD zastukali do drzwi kilku tysięcy osad rozsianych na obszarze od wschodnich Karpat po Wileńszczyznę. Wywózce podlegały całe rodziny, toteż na stacjach kolejowych w jednym czasie zgromadzonych zostało kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

Przed wybuchem wojny lasami państwowymi na obszarze zajętym przez ZSRR zarządzało pięć okręgowych dyrekcji Lasów Państwowych. Jedną z nich była dyrekcja z siedzibą w Siedlcach. Podlegały jej nadleśnictwa i tartaki zlokalizowane przede wszystkim na Polesiu, w niewielkiej części również na obszarze obecnych Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Lublinie i Białymstoku.

Dziś to właśnie ta ostatnia dyrekcja Lasów Państwowych ze szczególną uwagą kultywuje pamięć o deportacji leśników. W 1940 r. wywózki dotknęły bowiem znaczną część jej współczesnego obszaru.

W tym roku dla uczczenia leśników – ofiar sowieckich deportacji opracowano publikację nazwisk 970 pracowników jednostek przedwojennej Dyrekcji Lasów w Siedlcach. Pochodzą one z wykazu przechowywanego w archiwum RDLP w Białymstoku. Za ogromną większością kryją się osobiste tragedie deportacji.

Udostępniamy ten cenny dokument w rocznicę deportacji, oddając tym samym cześć naszym Kolegom. Czynimy to także z przekonaniem, że jest to cenny materiał dla badaczy historii Kresów i leśnictwa, a także źródło dla odtwarzania rodzinnych historii

– mówi Andrzej Nowak, dyrektor RDLP w Białymstoku.

Wykaz pracowników Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach można obejrzeć na stronie internetowej RDLP w Białymstoku www.bialystok.lasy.gov.pl.

Na dwóch załączonych zdjęciach pokazano:

  1. Kadra Nadleśnictwa Nurzec, rok 1934. Do wybuchu II wojny światowej nadleśnictwo podlegało Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach. 10 lutego 1940 r. tutejszych leśników zgromadzono na stacji kolejowej w Nurcu, skąd zostali wywiezieni do północnych obwodów ZSRR. Obecnie Nadleśnictwo Nurzec wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
  2. Historyczna siedziba Dyrekcji Lasów w Siedlcach

Współinicjatorzy tej publikacji to Polskie Towarzystwo Leśne i redakcja dwutygodnika Las Polski.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.