Suwalska Rada Seniorów w działaniu

Działania na rzecz zdrowia, profilaktyki oraz aktywności fizycznej seniorów, zorganizowanie tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej – to tylko niektóre z planów działania II kadencji Suwalskiej Rady Seniorów.

26 wrzesnia 2016 roku na stronie senior.bialystok.pl ukazał się artykuł “Suwalska Rada Seniorów przykładem dobrego dialogu samorządu z seniorami”. Był on pokłosiem wizyty studyjnej naszej redakcji u suwalskich seniorów. Zobaczyliśmy tam wiele przykładów dobrej współpracy suwalskiego ratusza z  seniorami. W styczniu 2017 roku rozpoczęła się druga kadencja działalności Suwalskiej Rady Seniorów. Aby dowiedzieć się o planach rady zajrzeliśmy do Suwalskiej Gazety Organizacji Pozarządowych z kwietnia 2017 roku, w której Maria Jolanta Lauryn, obecna przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów mówi o planach i zamierzeniach na lata 2017 – 2018.

Na początku  trochę  o historii powstania Suwalskiej Rady Seniorów:

O potrzebie utworzenia takiej rady pierwszy raz zaczęto mówić w 2014r. pod koniec maja podczas kawiarenki obywatelskiej pod hasłem “Czy Suwałki są przyjazne dla seniorów”, zorganizowanej przez Centrum Aktywności Społecznej “Pryzmat”, na której był obecny Pan Prezydent.(…). Ostatecznie na sesji Rady Miejskiej we wrześniu 2014 roku suwalscy Radni podjęli uchwałę o powołaniu Suwalskiej Rady Seniorów.

Maria Jolanta Lauryn opowiada o trudnych początkach działań rady:

Nie mieliśmy wzoru, byliśmy pierwszą Radą w województwie Podlaskim, ale byliśmy wyposażeni w bagaż doświadczeń i różnych umiejętności, dopełnialiśmy się, bo samej motywacji nie brakowało nam od początku. (…) Przed nami było sporo wyzwań, nasze dyżury, spotkania z mieszkańcami. (…) W efekcie rozmów z Panem Prezydentem otrzymaliśmy lokal przy Ciesielskiej 15 – nasze “Centrum Inicjatyw Senioralnych”.

O swoich osiągnięciach mówi tak:

Zajmuję się szkoleniem w zakresie budowania współpracy z samorządem oraz dzielę się doświadczeniem, jak powołać radę. Jestem również II kadencję w Obywatelskim Parlamencie Seniorów.

Suwalska Rada Seniorów ma wiele planów na okres swojej kadencji na lata 2017 – 2018, którymi dzieli się z czytelnikami gazety:

Zajmiemy się licznymi działaniami na rzecz zdrowia, profilaktyki oraz aktywności fizycznej seniorów: diagnozą poziomu realizacji dotychczasowych programów profilaktycznych dla Seniorów 60+ oraz inicjowanie powstawania nowych, monitorowanie i wspieranie działań zmierzających do utworzenia  poradni i oddziału geriatrycznego w Suwałkach. Zainicjowanie, opracowanie i wdrożenie programu aktywizacji sportowej, zainicjowanie i wypromowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej dla seniorów. (..). Oczywiście oprócz działań w obszarze zdrowia istotne dla nas podjęcie się organizacji Centrum Usług dla seniorów na bazie wolontariatu senioralnego oraz grup międzypokoleniowych, zorganizowanie Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej,(..)podjęcie inicjatywy utworzenia audycji radiowej dla seniorów pt.”Zdaniem Seniora”i audycji w TV. Chcemy również utworzyć  międzypokoleniowy zespół redakcyjny w celu cyklicznego opracowywania tradycyjnych form informacji (artykuły w prasie, wkładka do Dwutygodnika Suwalskiego).

(źródło – fragmenty wypowiedzi Marii Jolanty Lauryn dla Suwalskiej Gazety Organizacji Pozarządowych “POZARZĄDUFKA” kwiecień 2017 – pisownia oryginalna)

Dyżury członków Suwalskiej Rady Seniorów raz w tygodniu w Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Ciesielskiej są ważnym ogniwem łączącym ją z suwalskimi seniorami.

Plany i zakres działań Suwalskiej Rady Seniorów są bardzo ambitne. Drugą kadencję działa z powodzeniem na rzecz pokolenia starszych mieszkańców  Suwałk. Mają swoją stronę internetową na której publikują protokoły z wszystkich posiedzeń obecnej, a także poprzedniej Suwalskiej Rady Seniorów.

Białostoccy seniorzy nadal nie wiedzą, jak działa  Rada Seniorów w naszym mieście. Próżno szukać protokołów z posiedzeń rady, a także informacji o jej dyżurach, bo ich po prostu nie ma.  Dwa lata temu, gdy rozpoczęły się konsultacje w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów, seniorzy ze stolicy naszego województwa mieli nadzieję na reprezentanta swoich spraw  w białostockim ratuszu. I tylko nadzieja została. Szkoda, że tylko nadzieja bo białostoccy seniorzy czekają na konkrety w  działaniu wybranej rady.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.