Seniorzy budują MOST BIAŁYSTOK SUWAŁKI

Tu realizowany jest Program ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przygotowany przez grupę nieformalną Redakcji Senior Białystok. Cieszymy się niezmiernie z uzyskanej w drodze konkursu mikrodotacji na realizację naszego projektu Seniorzy budują MOST BIAŁYSTOK SUWAŁKI”.

Z doświadczeń w pracy z osobami starszymi, kontaktów z osobami starszymi i organizacjami senioralnymi z regionu wynika, że potrzebują one zintegrowanej informacji i strony internetowej dla seniorów z całego województwa.

W ramach ogłoszonego przez redakcję Senior Białystok w 2015 konkursu literackiego SREBRO NIE ZŁOTO zgłoszono prace z terenu całego województwa i artykułowano wielką potrzebę innych działań angażujących i prezentujących aktywność seniorów w wymiarze regionalnym.

Z korespondencji i rozmów z autorami w Białymstoku i Suwakach poświęconych seniorom wynika istotna potrzeba polepszenia komunikacji i stworzenia strony internetowej, poświęconej tematyce senioralnej regionu i redagowanej lub współredagowanej przez seniorów. Jednocześnie wskazywano na brak informacji ważnych dla seniorów skierowanych bezpośrednio do nich w mediach.

Jednym ze zdiagnozowanych w dokumencie obszarów jest komunikacja i dostęp do informacji. Najważniejsze problemy w tym obszarze to: brak komunikacji pomiędzy instytucjami, organizacjami i osobami starszymi (brak informacji zintegrowanej); brak przepływu informacji o sprawach ważnych dla osób starszych dotyczących wszystkich obszarów; niewłaściwie dobrane formy, sposoby informacji i komunikacji w mediach i innych nośnikach; brak gazety (drukowanej i w formie PDF) skierowanej do osób starszych; niedostateczna prezentacja aktywności osób starszych i organizacji senioralnych województwa podlaskiego oraz integracji międzypokoleniowej; brak cyklicznych programów radiowych i telewizyjnych współtworzonych przez osoby starsze; niewystarczająca wiedza osób starszych na temat nowych technologii komunikacyjnych.

Określono też potrzeby środowiska osób starszych w zakresie komunikacji: zintegrowanie informacji pomiędzy instytucjami, organizacjami i osobami starszymi; łatwy, szybki dostęp do informacji o sprawach różnych dla osób starszych; dobór odpowiednich form i sposobów informacji i komunikacji w mediach i na innych nośnikach; popularyzacja ważnych informacji dla osób starszych w formie gazety; promocja aktywności osób starszych i organizacji senioralnych województwa podlaskiego oraz integracji międzypokoleniowej; współtworzenie przez osoby starsze cyklicznych programów w mediach publicznych.

Odpowiadając na zdiagnozowane potrzeby niniejszy projekt ma stanowić pierwszy krok w kierunku ich zaspokajania.

Od ponad roku działa w Białymstoku obywatelska Redakcja Senior Białystok publikując na stronie teksty i artykuły dotyczące polityki senioralnej, promując aktywność, działania na rzecz seniorów w Białymstoku, relacjonując wydarzenia kulturalne, popularyzując twórczość seniorów, organizując konkursy. Działania te dotyczą przede wszystkim terenu miasta Białegostoku. Prowadzimy też kalendarz imprez i wydarzeń informujący gdzie warto być i w czym warto uczestniczyć, który powstaje na bazie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury.

Proponowane działanie ma stanowić podjęcie próby rozszerzenia działania Redakcji Senior Białystok na obszar województwa poprzez nawiązanie kontaktu z organizacjami senioralnymi i instytucjami z Suwałk i pozyskanie współpracowników/korespondentów z tego rejonu.


Źródło: Jolanta Wołągiewicz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.