Prawie 40 mln zł powędrowało do aktywnych seniorów

Konkurs Programu ASOS edycja 2017 Departamentu Polityki Senioralnej rozstrzygnięty. Kapituła przeznaczyła prawie 40 mln zł dla aktywnych seniorów.

Na konkurs Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) edycja 2017 wpłynęło tysiąc sześćset ofert zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Mogły one uzyskać dofinansowanie w ramach jednego z czterech priorytetów:

 • I – edukacja osób starszych,
 • II – aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową,
 • III – partycypacja społeczna,
 • IV – usługi społeczne dla osób starszych.

Komisja konkursowa rekomendowała do dofinansowania:

 • 77 ofert z priorytetu I na łączną kwotę – 7,5 mln zł,
 • 116 ofert z priorytetu II na sumę – 12 mln zł,
 • 70 ofert z priorytetu III na sumę – prawie 7 mln zł,
 • 99 ofert z priorytetu IV na kwotę – niemal 12 mln zł.

Łączna kwota dofinansowania to 37 999 992,78 zł.

Pięć białostockich stowarzyszeń i fundacji zostało nagrodzonych w tej edycji konkursu na łączną kwotę 738 885 zł. Są to:

 • Fundacja Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości otrzymała 117 770 zł za projekt “Rozwój drogą do sukcesu” (I priorytet),
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA – Oddział w Białymstoku otrzymało 197 100 zł za projekt “Aktywna SuperBabcia – Aktywny SuperDziadek” (II priorytet),
 • Fundacja ORZEŁ otrzymała 137 580 zł za projekt “Seniorzy młodzi duchem” (II priorytet),
 • Fundacja Laboratorium Badań i Działań SocLab otrzymała 141 135 zł za projekt “Rady Seniorów w Działaniu” (III priorytet),
 • Stowarzyszenie “My dla innych” otrzymało 145 300 zł za projekt “Asystent osoby niepełnosprawnej – II edycja” (IV priorytet).

Program Rządowy ASOS na lata 2014 – 2020 podobnie jak jego pierwsza wersja na lata 2012 – 2013, jest przedsięwzięciem kompleksowym umożliwiającym poprawę jakości i poziomu życia osób starszych. Oznacza to godne starzenie się poprzez aktywność społeczną. Wsparcie finansowe pozwoli na realizację wielu nowatorskich pomysłów, na włączenie osób starszych w działania na rzecz społeczności lokalnych.


źródło: Strona internetowa MRPiPS

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.