Podlaskie e-Zdrowie

Prestiżową nagrodę  Skrzydła IT W Administracji otrzymał Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego za projekt e-zdrowie. Nagroda przyznawana jest projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych wymiernych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania. „Skrzydła” dla Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie zostały przyznane w kategorii e-Administracja.

E-Rejestracja i Elektroniczna dokumentacja medyczna dostępna dla pacjentów z terenu województwa podlaskiego. Warto skorzystać z tej możliwości. Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie uruchomiony został jako wynik realizacji projektu o tej samej nazwie. Realizowany był on w partnerstwie 26 podmiotów leczniczych z terenu województwa podlaskiego, 10 powiatów oraz Województwa Podlaskiego występującego w roli Lidera, a ideą przyświecającą jego przygotowaniu było między innymi:

– usprawnienie komunikacji pomiędzy pacjentem a podmiotem leczniczym,
– umożliwienie elektronicznej rejestracji do poradni,
– możliwość dostępu przez Internet pacjenta do swojej dokumentacji medycznej.

Rejestracja do poradni specjalistycznej bez konieczności wychodzenia z domu czy wgląd do dokumentacji medycznej z własnego komputera – to niektóre z usług oferowanych przez Portal Pacjenta Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie.

Dla potencjalnych pacjentów 27 poradni w szpitalach z terenu województwa podlaskiego oznacza to przede wszystkim:

 • możliwość zarejestrowania się przez Internet do większości poradni specjalistycznych w szpitalach województwa podlaskiego,
 • wygodny wybór terminów wizyt oraz zarządzanie nimi,
 • możliwość wyszukania wybranego lekarza,
 • dostęp do własnej dokumentacji medycznej przez Internet,
 • uzupełnianie dokumentacji medycznej o prywatne badania, wyniki itp.,
 • możliwość wygodnego wydruku posiadanej na koncie dokumentacji medycznej,
 • możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej wybranemu lekarzowi,
 • dostęp do aktualności, nowości, programów profilaktycznych prowadzonych przez podmioty lecznicze województwa podlaskiego na jednym Portalu Pacjenta,
 • dostęp do danych kontaktowych większości szpitali z terenu województwa.

Jak działa Portal Pacjenta? Kolejne kroki:

 1. Użytkownik zakłada konto na Portalu Pacjenta
 2. Rejestruje się za pomocą swojego konta na wizytę w poradni specjalistycznej.
 3. Może udostępnić swoją elektroniczną dokumentację medyczną na Portalu Pacjenta wybranemu lekarzowi, niezależnie od podmiotu leczniczego, w którym on pracuje (dotyczy to podmiotów, które są zintegrowane w Portalu Pacjenta). Uprawnienia do dokumentacji użytkownik może też nadawać bezpośrednio podczas rejestracji na wizytę lub w dowolnym innym czasie na swoim koncie na Portalu Pacjenta.
 4. W poradni/rejestracji podmiotu leczniczego Pacjent:
  1. prosi o aktywację konta: podaje swój login i okazuje dowód osobisty. Od pracownika podmiotu leczniczego otrzymuje kod PIN do aktywacji konta.
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia na poziomie regionalnym. Taka zgoda musi zostać wyrażona w każdym z podmiotów, w którym będzie wytworzona elektroniczna dokumentacja medyczna.
 5. Podczas wizyty, lekarz wprowadza do systemu szpitalnego informacje dot. zdrowia Pacjenta. Będą one widoczne na koncie na Portalu Pacjenta po zakończeniu wizyty, jeśli Pacjent wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia na poziomie regionalnym Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie.
 6. Po zalogowaniu się na konto na Portalu Pacjenta, w sekcji Aktywacja konta, Użytkownik wprowadza otrzymany PIN i uzyskuje dostęp do pełnej wersji systemu.
 7. Użytkownik logując się na swoje aktywowane konto w Portalu Pacjenta ma możliwość:
  1. przeglądania swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty. Wgląd do dokumentacji jest możliwy dopiero po aktywowaniu swojego konta w podmiocie leczniczym.
  2. dodawania własnych wyników badań i dokumentacji z innych podmiotów leczniczych. Będą one posiadały adnotację, iż jest to dokumentacja załączona przez użytkownika.
  3. rejestrowania swoich parametrów życiowych
  4. wydruku swojej dokumentacji medycznej.

Założenie konta na Portalu Pacjenta

Dostęp do kluczowych funkcjonalności Portalu Pacjenta, jakimi są e-Rejestracja, czyli elektroniczna rejestracji na wizytę oraz dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej możliwy jest dla osób posiadających konto użytkownika na Portalu Pacjenta.

Założenie konta na Portalu Pacjenta wiąże się z krótką, kilkuminutową rejestracją na stronie internetowej ezdrowie.wrotapodlasia.pl.

Aby założyć Konto na Portalu Pacjenta, użytkownik powinien:

 1. Wejść na stronę ezdrowie.wrotapodlasia.pl.
 2. Wprowadzić właściwe dane oraz zaakceptować Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta.
 3. Na adres e-mail podany podczas zakładania konta przyjdzie wiadomość zawierająca: login użytkownika, hasło tymczasowe oraz link do pierwszej zmiany hasła.
 4. Przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła.

Od teraz, użytkownik może rejestrować się do poradni w podmiotach leczniczych zintegrowanych w Portalu Pacjenta.

Elektroniczna Rejestracja do poradni specjalistycznych

Posiadanie konta na Portalu Pacjenta umożliwia elektroniczną rejestrację do wielu poradni specjalistycznych na terenie województwa podlaskiego, bez konieczności wychodzenia z domu i oczekiwania w długich kolejkach do okienek rejestracji.

Aby zarejestrować się na wizytę przy pomocy Portalu Pacjenta, należy:

 1. Zalogować się na swoje konto na Portalu Pacjenta
 2. Wybrać kolejno:
  1. podmiot leczniczy
  2. poradnię
  3. lekarza
  4. termin oraz godzinę wizyty.

Po zapisaniu się na wizytę użytkownik otrzyma 2 maile:

 • wstępne potwierdzenie rezerwacji terminu
 • potwierdzenie terminu wizyty przez podmiot leczniczy.

System e-Rejestracja udostępnia też możliwość przeglądu terminów możliwych wizyt w wielu poradniach na terenie całego województwa, analizy kolejek, czy wyboru preferowanego lekarza. Zapewnia także możliwość zmiany terminu wizyty, czy też jej anulowanie/odwołanie – wszystko to z poziomu własnego komputera.

Należy przy tym pamiętać, iż w przypadku poradni wymagających skierowania, Pacjent dostarcza jego oryginał do podmiotu leczniczego w ciągu 14 dni roboczych.

Dostęp do dokumentacji medycznej ze swojego komputera

Inną funkcjonalnością, dostępną na Portalu Pacjenta „Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie”, jest wgląd do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, jej wydruk bez konieczności wizyty w poradni, analizę wyników badań, bądź historii leczenia.

Dostęp do własnej dokumentacji medycznej na Portalu Pacjenta możliwy jest dopiero po Aktywacji konta pacjenta w podmiocie leczniczym zintegrowanych w Portalu Pacjenta.

Aby aktywować konto na Portalu Pacjenta

 1. W celu aktywowania Konta Pacjenta należy poprosić w rejestracji/poradni jednego z podmiotów leczniczych (Lista podmiotów: ezdrowie.wrotapodlasia.pl) o aktywację Konta Pacjenta (tj. wydanie numeru PIN). Po podaniu loginu i okazaniu dowodu osobistego, pracownik podmiotu leczniczego przekaże kod PIN, który należy później wpisać na Portalu Pacjenta (kliknięcie po zalogowaniu w imię i nazwisko → opcja: Aktywuj konto).
 2. W podmiocie leczniczym Pacjent powinien też wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia na poziomie regionalnym, wtedy każda dokumentacja wytworzona w tym podmiocie leczniczym będzie widoczna na koncie Pacjenta w Portalu Pacjenta. Taka zgoda powinna być wyrażona w każdym podmiocie, z którego dokumentacja ma być widoczna na portalu.
 3. Na tym etapie Pacjent uzyskuje pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności portalu, w tym do dokumentacji elektronicznej wytworzonej na poziomie podmiotu leczniczego.

Jeśli użytkownik zapomni hasło do konta na Portalu Pacjenta, musi je zresetować. Zachowuje on wtedy możliwość rejestracji do poradni, ale konto wymaga ponownej aktywacji w podmiocie leczniczym.

Użytkownik posiadający aktywne konto na Portalu Pacjenta, loguje się na nie i w sekcji Elektroniczna Dokumentacja Medyczna ma możliwość:

 • przeglądu swojej dokumentacji medycznej stworzonej podczas wizyty u lekarza. Należy przy tym pamiętać, iż na Portalu Pacjenta znajdzie się dokumentacja wytworzona podczas wizyt u lekarza odbytych już po wyrażeniu zgody na przekazanie danych na region w danym podmiocie leczniczym.
 • dodawania własnych wyników badań i dokumentacji z innych podmiotów leczniczych. Będą one posiadały adnotację, iż jest to dokumentacja załączona przez użytkownika.
 • rejestrowania swoich parametrów życiowych.
 • wydruku swojej dokumentacji medycznej.

Lista podmiotów leczniczych obecnie objętych systemem

Podmioty, które oferują możliwość zapisania się do swoich poradni przez portal ezdrowie.wrotapodlasia.pl oraz udostępniają dokumentację medyczną na Portalu Pacjenta, to:

 1. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
 2. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
 3. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
 8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
 10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
 11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach
 12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
 13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
 14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
 15. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
 16. Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
 17. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
 18. Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie
 19. Szpital Ogólny w Kolnie
 20. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
 21. Szpital Powiatowy w Zambrowie sp. z o.o.
 22. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
 23. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
 24. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży
 25. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
 26. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
 27. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Liczba poradni, do których zostały udostępnione grafiki na Portalu Pacjenta jest zależna od indywidualnych uwarunkowań podmiotu i może ulegać zmianie.

Skorzystaj z możliwości internetowej rejestracji i dostępu do dokumentacji medycznej – Załóż konto na Portalu Pacjenta już dziś.


źródło: wrotapodlasia.pl i informacja Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Redakcja PSIeZ

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.