Nareszcie Rada Seniorów

Nareszcie! Prezydent Miasta Białegostoku wydał zarządzenie o wyborach do Białostockiej Rady Seniorów. Jako pierwsi – tę radosną wiadomość w dniu 24 października 2016 roku usłyszeli z ust Urszuli Mirończuk dyrektora departamentu komunikacji społecznej urzędu miejskiego – seniorzy – uczestnicy II Forum Osób Starszych.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl czytamy:

Kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i inne podmioty, w tym działające na rzecz osób starszych, mające swoją siedzibę na terenie Białegostoku. Jeden podmiot może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 31 października do 14 listopada. Należy wypełnić kartę zgłoszenia i dołączyć do niej zgodę kandydata na kandydowanie oraz na przetwarzanie danych osobowych. Kartę należy złożyć lub przesłać na adres Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Świętojańska 22 lub Urząd Miejski ul. Słonimska.

– Zależy nam na dobrej współpracy z Miejską Radą Seniorów – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Takiej, która zaktywizuje starszych mieszkańców miasta, a jednocześnie umożliwi podejmowanie działań służących naszym seniorom.

Białostoccy seniorzy cieszą się, że sukcesem zakończyły się 2-letnie starania i konsultacje społeczne zmierzające do powołania Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku. O wyboistej drodze do powołania rady można przeczytać więcej na stronie senior.bialystok.pl w artykule “Kiedy Rada zacznie działać?”.

W Polsce rady seniorów zostały powołane ustawą o samorządzie gmin, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku (artykuł 5c rozdział 1). Jest to odpowiedź na realne potrzeby osób starszych w naszym kraju. Liczba seniorów ciągle wzrasta, wzrasta tez ich zaangażowanie i poczucie wpływu na sprawy publiczne.

Jedna odpowiedź na "Nareszcie Rada Seniorów"

Dodaj komentarz
  1. Mar

    3 listopada 2016 at 11:55

    NARESZCIE ………… !

    Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.