Miejska Rada Seniorów w Białymstoku zaczęła radzić

Prezydent Białegostoku 18 stycznia 2017 roku wręczył akty powołania członkom Miejskiej Rady Seniorów. Jej członkowie na pierwszym posiedzeniu wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

18 stycznia 2016 roku Rada Miejska w Białymstoku podjęła uchwałę o powołaniu Miejskiej Rady Seniorów w naszym mieście (rtykuł “Brawo! Rada dała Radę” z dnia 25.01.2016 r.). Rok po tym wydarzeniu odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady seniorów. Członkowie zapoznali się z zadaniami, jakie przed nimi stoją.

Głównym celem rady jest reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych. Nikt nie zadba lepiej o seniorów, niż sami seniorzy. Musimy pomóc uaktywnić się starszym białostoczanom.

– powiedziała Kurierowi Porannemu Zdzisława Cieślukowska z Miejskiej Rady Seniorów.

Każdy z członków rady reprezentuje różne środowiska, w których działają. Korzystając z opisów kandydatów startujących do Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku i rekomendujących je podmiotów – przedstawionych na stronie www.bialystok.pl dnia 09.12.2016 r. – postanowiliśmy przybliżyć sylwetki członków miejskiej rady Seniorów w Białymstoku:

 1. Orysiak Marian – ( 68 głosów). Ma za sobą zawodową służbę wojskową i został zgłoszony przez Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 2. Jadwiga Drągowska – (65 głosów). Jest działaczką NSZZ”Solidarność” od 1988 roku do chwili obecnej, przewodniczącą Podlaskiej Służby Zdrowia, i organizatorką pielgrzymek. Została zgłoszona przez Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie.
 3. Krzysztof Dariusz Boćkowski – (64 głosy). Kolejny reprezentant białostockiej służby zdrowia, lekarz medycyny o specjalizacji ginekologii i położnictwa, od 40 lat zawodowo związany ze służbą zdrowia, wiceprzewodniczący Podlaskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia. Został zgłoszony przez Spółdzielnię Socjalną “Jachtdruk”.
 4. Mikołaj Gryko – (64 głosy). Współzałożyciel Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia Kierowców, członek Rady Osiedla “Białostoczek”, zastępca prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej”Elektronik”, członek Komisji Socjalnej w “Biazecie”. Zgłoszony przez Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców.
 5. Jan Juchniewicz – (64 głosy). Z zawodu mgr inż. mechanik, również zawodowo był związany z “Biazetem”, prowadził do 2005 roku własną działalność gospodarczą, przebywał za granicą. Obecnie słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku a zgłoszony przez Stowarzyszenie Dyliżans Kulturalny (działalność turystyczna).
 6. Ewa Dębska – (63 głosy). Z zawodu nauczyciel i wychowawca. Pracowała jako ławnik w sądzie rodzinnym, od lat związana jest ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, uczestniczka pielgrzymek do Świętej Wody. Współ organizatorka corocznych konkursów na najładniejszą szopkę podlaską.
 7. Stanisława Józefa Korolkiewicz (63 głosy). Działaczka NSZZ”S”. Działaczka KPN-Białystok. Członek Związku Piłsudczyków. Zgłoszona przez Klub Więzionych, Internowanych i Represjonowanych.
 8. Marian Matyjaszek – (63 głosy). Od 2002 roku członek zarządu Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Gminie Białystok. Uczestniczy jako doradca w zakresie prawa spółdzielczego. Zgłoszony przez Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Gminie Białystok..
 9. Janusz Purwin – (63 głosy). W latach osiemdziesiątych działaczem NSZZ”Solidarność” a po 1989 roku działaczem pracowniczej “Solidarności”. Społeczny Inspektor Pracy. Zgłoszony przez Stowarzyszenie”Wiedza w Praktyce”.
 10. Tadeusz Piotrowski – (62 głosy). To drugi przedstawiciel zgłoszony przez Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku . Działa społecznie w wielu organizacjach, m.in. w zespole doradczym Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy ITD. Współzałożyciel Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia Kierowców w Białymstoku.
 11. Lech Feszler – (61 głos). W latach 1980-81 działacz NSZZ”Solidarność”. W latach 1990-1997 radny Zambrowa, burmistrz Zambrowa, senator. Zgłoszony przez Fundację “Podaruj Pomoc”.
 12. Grażyna Suchocka – (60 głosów). Od lat działa aktywnie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zgłoszona przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI.
 13. Andreas Kraft – (55 głosów). Z działalnością podobną jak Marian Matyjaszek, także zgłoszony przez Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Gminie Białystok.
 14. Jan Wołosik – (50 głosów). Jest członkiem Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, członkiem zarządu Podlaskiej Rady Olimpijskiej, przewodniczący Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polska-Wschód. Zgłoszony przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Podlaski Oddział Wojewódzki.
 15. Zdzisława Cieślukowska – (39 głosów). Promowała Kartę Aktywnego Seniora 60+ w mediach i na spotkaniach z seniorami. Pracowała w zespole roboczym przygotowującym projekt powołania Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku. Działa na rzecz integracji międzypokoleniowej. Zgłoszona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Na pierwszym posiedzeniu rady wybrano przewodniczącego, którym został Lech Feszler, wiceprzewodniczący to Janusz Purwin, a skarbnik Andreas Kraft.

Tylko trzech członków Miejskiej Rady Seniorów, według podanych opisów, pracowało na rzecz seniorów w Białymstoku, jedna była zaangażowana w dwuletnie konsultacje społeczne, których wynikiem jest powstanie takiej rady. Czy rada udźwignie zadania, które stoją przed nią?

Białostoccy seniorzy mają nadzieję, że nie będzie to rada na papierze, wesprze działające w Białymstoku od kilku dziesięcioleci organizacje seniorskie a jej praca będzie miała przełożenie na poprawę jakości życia seniorów w Białymstoku.


źródło: Kurier Poranny z dn.19.01.2017r. Donata Żmiejko “Mają dobrą radę na seniorów. Pierwszą taką w mieście” i www.bialystok.pl – Kandydaci do Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.