„Inny wymiar Twojego domu” – część druga

Celem części pierwszej pt.: „Dom sztuki”, była popularyzacja twórczości Alfonsa Karnego w oparciu o stałą wystawę tzw. Galerię Wielkich Polaków. Rzeźby są impulsem do rozważań nad współczesnym znaczeniem słów: patriotyzm, pamięć czy społeczność lokalna. Sens tych pojęć jest przedstawiony uczestnikom dzięki spacerom edukacyjnym oraz warsztatom historyczno-artystycznym z zakresu nowoczesnego patriotyzmu, fotografii, animacji, muzyki czy architektury.

Podczas drugiego spotkania realizowanego w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w ramach projektu pt. „Inny wymiar Twojego domu” uczestnicy wzięli udział w spacerze edukacyjnym pod hasłem „Białystok – miasto wielu kultur”, a także w zajęciach interaktywnych poświęconych Powstańcom Warszawskim. Punktem wyjścia były tu rzeźby autorstwa Alfonsa Karnego wchodzące w skład muzealnej Galerii Wielkich Polaków. Na warsztatach z nowoczesnego patriotyzmu ugruntowali i poszerzyli zdobytą wiedzę. Warsztaty architektoniczne pomogły spojrzeć dzieciom na Białystok „z góry”. Dzięki warsztatom z animacji dzieci zapoznały się z techniką animacji poklatkowej, co wywołało wiele emocji.

Kolejne spotkanie już 10.06.2017 r.

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.


źródło: Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.