„Gaudeamus igitur” zaśpiewali studenci UTW

Na inaugurację XXIII roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku licznie przybyli członkowie oraz zaproszeni goście. Zebranych powitała Helena Kurza wiceprezes UTW, po odśpiewaniu hymnu państwowego, zaprosiła do prezydium: prof. Wojciecha Pędicha, ks. biskupa Henryka Ciereszkę, Czesława Kryszkiewicza – honorowego prezesa UTW, Krystynę Szner prezeskę UTW i Marię Szulgę – wiceprezeskę.

Prezes UTW Krystyna Szner – powitała gości, przedstawicieli Kościoła, wyższych uczelni, instytucji patronackich, prezydenta miasta Białegostoku. W swoim wystąpieniu scharakteryzowała działalność senioralnej uczelni, podkreśliła zaangażowanie słuchaczy. Następnie zabrali głos goście. Przemawiali: prof. Jerzy Halicki prorektor d/s Studenckich UWB, prof. Tadeusz Truskolaski – prezydent Białegostoku, ks. biskup Henryk Ciereszko, mgr Cezary Jan Mielko – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury.

Mówcy podkreślali społeczną rolę seniorów i ich potencjał, znaczenie aktywności w życiu, mówili o przywileju studiowania, życzyli zdrowia i pomyślności żakom z UTW. Barbara Pacholska – współzałożycielka i honorowy członek UTW przeczytała humorystyczny wiersz Starsza pani, doskonale ujmujący naszą rzeczywistość, dowcipnie opisujący seniorów.

Podczas inauguracji ósemka nowych członków UTW złożyła ślubowanie i została pasowana na studentów. Swój pierwszy rok w szeregach żaków, barwnie i emocjonująco przedstawiła Danuta Ignasiak. To osobiste, wzruszające wystąpienie będzie zachętą dla niezdecydowanych.

Prezes UTW Krystyna Szner ogłosiła rok akademicki 2016/2017 za otwarty, a chór Astra uświetnił ten moment pieśnią Gaude Mater Polonia.

Wykład inauguracyjny Nowe spojrzenie na losy Polaków na Syberii wygłosił prof. dr hab. Adam Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku.

Kolejny rok akademicki przed członkami UTW. Rozmaitość zajęć pozwala każdemu znaleźć miejsce na realizację marzeń, odkrywanie talentów. My seniorzy niczego już nie musimy lecz, bardzo wiele chcemy. W sekcjach UTW uczymy się języków obcych, śpiewamy, tańczymy, malujemy, haftujemy, gramy w brydża, są też sekcje sportowe.

Szczegółowe informacje o wykładach, zajęciach fakultatywnych i zajęciach w sekcjach: www.utw.uwb.edu.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.