Co może zrobić razem 21 osób

3 mln zł na projekty ogólnomiejskie, 7 mln zł na osiedlowe. Tak prezentuje się Budżet Obywatelski Białegostoku na 2017 rok. Każdy z mieszkańców mógł zdecydować, jak zmienić swoje osiedle składając projekt do 31 maja 2016r, poparty przez co najmniej 20 mieszkańców Białegostoku. Do 31 października 2016 roku dowiemy się, który wygrał.

We wtorek 31 maja 2016 roku upłynął termin zgłaszania przedsięwzięć do Budżetu Obywatelskiego Białegostoku na 2017 rok. Najwięcej wniosków mieszkańcy zgłosili ostatniego dnia. Seniorzy z osiedla Bacieczki też zgłosili swój projekt. Przez cały miesiąc trwały prace nad jego opracowaniem. Proboszcz parafii p.w. NMP Królowej Rodzin – ks. Jan Hołodok, udostępnił kawiarenkę parafialną na miejsce spotkań seniorów, Agnieszka Maszkowska z Fundacji SocLab przeprowadziła warsztaty i spotkania ze starszymi mieszkańcami osiedla. Dzięki fundacji i zaangażowaniu Latającego Klubu Seniorów TBS-ów w aktywizację seniorów, być może poprawi się jakość życia ludzi starszych na tym osiedlu.

Na jedno z takich spotkań został zaproszony wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, który powiedział:

Okazuje się, że na Osiedlu Bacieczki nie brakuje ludzi zainteresowanych tym, by nie siedzieć w czterech ścianach ale wychodzić na zewnątrz i działać na rzecz swojej, lokalnej społeczności… To bardzo dobrze, bo dzięki Państwa aktywności jest szansa, by zmieniało się nasze najbliższe otoczenie.

Seniorzy pytali też pracownicę białostockiego magistratu uczestniczącą w tym spotkaniu o zasady składania wniosków. 21 maja Urząd Miejski zorganizował maraton pisania projektów i niezbędnych konsultacji na ten temat. Barbara Jaromińska z Latającego Klubu Seniora TBS-ów uczestniczyła w tych konsultacjach.

Jestem emerytką, która nie chciałaby spędzić przed telewizorem reszty życia. Uważam, że projekt z budżetu obywatelskiego na 2017 rok na otwarcie klubu seniora na naszym osiedlu, to szansa na aktywną starość. Swoją aktywnością i energią chciałabym zarazić innych seniorów z naszego osiedla

– powiedziała naszej redakcji.

Pani Basia zebrała też najwięcej podpisów poparcia dla tego projektu.

Seniorzy z Latającego Klubu Seniorów TBS-ów dziękują Fundacji SocLab, a przede wszystkim Agnieszce Maszkowskiej za pracę z seniorami na tym osiedlu, która zaowocowała złożeniem projektu do Budżetu Obywatelskiego Białegostoku na 2017 r.

Głosowanie odbędzie się między 4 a 18 października 2016r. W wyborach będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Białegostoku, również małoletni za zgodą opiekuna prawnego.

Budżet Obywatelski to proces, w którym białostoczanie decydują o przeznaczeniu pieniędzy z miejskiego budżetu. W tym roku do dyspozycji mieszkańców jest 10 mln zł – 3 mln na projekty ogólnomiejskie i 7 mln zł na osiedlowe. Warto głosować!

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.