Polityka senioralna jest ważnym elementem życia społecznego. Statystyka i badania naukowe dotyczące seniorów potwierdzają że liczba osób w wieku dojrzałym (60+) ciągle wzrasta. Jest bardzo ważne, aby nasi seniorzy byli zauważani i nie byli marginalizowani w życiu społecznym. W tym dziale znajdą się dokumenty i informacje dotyczące polityki senioralnej a także linki do badań, ciekawych przykładów z Polski i katalog instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się osobami 60+.

Suwalska Rada Seniorów w działaniu

Działania na rzecz zdrowia, profilaktyki oraz aktywności fizycznej seniorów, zorganizowanie tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej – to tylko niektóre z planów działania II kadencji Suwalskiej Rady Seniorów.

Czytaj więcej

Białostocka Miejska Rada Seniorów otwarta czy zamknięta?

Dyskusja nad projektem Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Rady Seniorów, współpraca z organizacjami pozarządowymi – to tematy, które zdominowały 7 kwietnia 2017 roku kolejne obrady Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku.

Czytaj więcej

Czy Rada da radę?

Aktywizacja i szeroko rozumiana edukacja ludzi starszych, kluby seniora na osiedlach, dofinansowanie do turystyki senioralnej czy wspomaganie seniorów-opiekunów osób niepełnosprawnych – to tylko niektóre oczekiwania tego środowiska wobec Białostockiej Rady Seniorów.

Czytaj więcej

Prawie 40 mln zł powędrowało do aktywnych seniorów

Konkurs Programu ASOS edycja 2017 Departamentu Polityki Senioralnej rozstrzygnięty. Kapituła przeznaczyła prawie 40 mln zł dla aktywnych seniorów.

Czytaj więcej

“Pudełko Życia”

Pierwsza setka białostockich seniorów z Miejskiego Klubu Seniora 23 stycznia 2017 roku otrzymała z rąk wiceprezydenta Rafała Rudnickiego “Pudełka Życia”. Pudełko z wypełnioną kartą informacyjną należy umieścić w lodówce, którą trzeba oznaczyć naklejką z magnesem.

Czytaj więcej

Miejska Rada Seniorów w Białymstoku zaczęła radzić

Prezydent Białegostoku 18 stycznia 2017 roku wręczył akty powołania członkom Miejskiej Rady Seniorów. Jej członkowie na pierwszym posiedzeniu wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Czytaj więcej