Białostocka Miejska Rada Seniorów otwarta czy zamknięta?

Dyskusja nad projektem Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Rady Seniorów, współpraca z organizacjami pozarządowymi – to tematy, które zdominowały 7 kwietnia 2017 roku kolejne obrady Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku.

Zwołanie w trybie pilnym obrad Miejskiej Rady Seniorów 7 kwietnia 2017 roku wskazywało na bardzo ważny powód tego spotkania dla Rady, a przez to także dla seniorów zamieszkujących stolicę naszego województwa.

Początek spotkania to sprawy organizacyjno-informacyjne. Przewodniczący MRS omówił dotychczasową korespondencję na płaszczyźnie białostocki magistrat – Miejska Rada Seniorów. Dalszą część obrad zdominowała dyskusja nad projektem Regulaminu Organizacyjnego MRS w Białymstoku.

Najbardziej dyskutowany był wniosek jednej z członkiń Rady o wykreślenie z rozdziału IV punktu 9, który mówi: “Posiedzenia są otwarte dla osób nie będącymi członkami Rady, bez prawa zabierania głosu”. Zdania były bardzo podzielone ale ostatecznie przegłosowano wykreślenie tego punktu z regulaminu. Jest to niezrozumiałe, ponieważ sesje Rady Miasta i posiedzenia jej Komisji są otwarte dla zainteresowanych. Czy oznacza to, że Rada Seniorów wybrana przez seniorów zamyka się przed nimi? Dyskutowano także nad powołaniem zespołów roboczych, których wg projektu regulaminu będzie cztery. Wskazano na potrzebę dyżurów członków Rady w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący mówił o nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. Fundacją “Razem Raźniej” czy też Fundacją SocLab.

Miejska Rada Seniorów nie zaakceptowała logo Rady wybranego przez Białostoczan w głosowaniu, zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta. Rada wybrała inne logo – według własnego uznania. Przegłosowała też i wykreśliła punkt dotyczący otwartych dla zainteresowanych posiedzeń Rady – wbrew Statutowi Miejskiej Rady Seniorów zatwierdzonemu przez Radę Miasta.

Jak w ostatecznym brzmieniu będzie wyglądał Regulamin Organizacyjny Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku, zobaczymy po opublikowaniu protokołu z tego posiedzenia jak i z poprzednich na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Białostoccy seniorzy chcą wiedzieć, jak działa wybrana przez nich Rada. Czy są to konkretne działania na podstawie przyjętego statutu, czy też Rada Seniorów zaczyna pracę od tworzenia własnych dokumentów?

Można pokusić się o stwierdzenie, że istniejąca od trzech miesięcy Rada nie respektuje Uchwały Rady Miasta o statucie Miejskiej Rady Seniorów ani woli mieszkańców o wyborze loga Rady, a rządzi się swoimi prawami.

Ciągle czekamy na opublikowanie na stronie Urzędu Miasta Białystok wszystkich protokołów z posiedzeń MRS w myśl obowiązującego statutu Rady.

2 odpowiedzi na "Białostocka Miejska Rada Seniorów otwarta czy zamknięta?"

Dodaj komentarz
  1. Krystyna Kummer

    21 kwietnia 2017 at 15:42

    Powstaje kolejne ciało, które zamyka się w swoim gronie i pozostanie głuche na sprawy tych, którzy je wybrali.

    Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.