17 BIAŁOSTOCKIE DNI ZAMENHOFA 9 -11 grudnia 2016 r.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie.”

Słowa polskiego bajkopisarza, żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku – Stanisława Jachowicza, mimo XXI wieku, nie straciły na aktualności.

Częstokroć w zachwycie kulturą innych krajów, ich gospodarką, czy choćby ludźmi świata kultury i sztuki zapominamy o Polakach, białostoczanach. Wielokrotnie pomijamy, a wręcz umniejszamy znaczenie i osiągnięcia ludzi, którzy wnieśli i wnoszą wiele wartości, nie tylko do życia społeczności lokalnych, ale świata.

Tym razem myślę o białostoczaninie, Ludwiku Zamenhofie. Jego wrażliwość i idea pokojowego współżycia różnych narodowości, zaowocowała stworzeniem języka międzynarodowego – ESPERANTO.

Uniwersalność tego dzieła polega na tym, że ludzie różnych narodowości mogą się porozumieć, poznać swoją kulturę, zwyczaje. Dziesięcioletni Zamenhof, na białostockim targu na Rynku Kościuszki, był świadkiem waśni wielokulturowego społeczeństwa. Powziął przekonanie, że brak porozumienia wynika z nieznajomości języka adwersarzy. Swoje doświadczenia i marzenie urealnił. Dzięki Esperanto ludzie z całego świata mają ułatwiony ze sobą kontakt. Nawiązują przyjaźnie. Wiedzą, gdzie leży Białystok. Często nasze miasto jest celem wycieczek. Gorzej jest z Polakami. Dlaczego tak się dzieje?

Myślę, że niedocenianie Wielkich Tej Ziemi wynika m.in. z naszej niskiej samooceny i pragnienia dorównania innym narodom. A także z nieznajomości własnych korzeni.

Białostockie Towarzystwo Esperantystów (espero.bialystok.pl) po raz siedemnasty w rocznicę urodzin Ludwika Zamenhofa, w dniach 9 – 11 grudnia 2016 r. organizuje Białostockie Dni Zamenhofa. Jest to impreza z bogatym programem rozrywkowym. Jest to też, a może przede wszystkim, pokazanie czym zajmują się esperantyści i w jaki sposób krzewią polską kulturę (szeroko rozumianą) w świecie.

Tegoroczne uroczystości patronatem medialnym objęła m.in. Redakcja Seniora Białystok uznając je za ważne wydarzenie kulturalne.

PROGRAM 

Piątek, 9 grudnia

I LO w Białymstoku, ul. Brukowa 2

17.00 Otwarcie imprezy; podsumowanie 6. Konkursu Literackiego i wręczenie nagród
17.30 2017 – Rok Zamenhofa. Prelekcja Barbary Pietrzak
18.00 Gwiazdy światowego kina z Podlasia – Adam Radziszewski
18.30 Wyszkolmy trenerów. Program Erasmus+ – Przemysław Wierzbowski
19.15 Koncert de Zuzanny Kornickiej
20.00 Amika rondo – spotkanie w klubie esperanckim przy ul. Pięknej 3

Sobota, 10 grudnia

10.00 Wielokulturowa wioska esperancka na Woodstocku – prezentacja Andrzeja Sochackiego
10.45 Zaczęło się na Zielonej – prezentacja Niny Pietuchowskiej
11.30 „Miasto esperanta i…” – film Romana Dobrzyńskiego o Herzbergu
12.00 „Muzyka i taniec” – program artystyczny młodzieży z I LO
12.30 Esperanto w Afryce – prezentacja Natalii Żebrowskiej
14.30 Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem L. Ł. Zamenhofa, ul. Malmeda
15.00 Msza katolicka w języku esperanto – odprawi ks. prof. dr hab. Adam Skreczko i ks. Marius Dyglys w białym kościele przy Katedrze
powrót do I LO
17.30 Pochodzenie rodziny Zamenhofów – prof. Walter Żelazny
18.15 Koncert zespołów Frey Lech Trio i Uku-donaco Bjalistoko
19.00 Tort urodzinowy Ludwika
20.00 Amika rondo – spotkanie w klubie esperanckim przy ul. Pięknej 3

Niedziela, 11 grudnia

Całodniowa wycieczka do Wigier i Suwałk, miasta urodzin Marka Zamenhofa. Spotkaniu towarzyszyć będą wystawy zdjęć Andrzeja Sochackiego i Wojciecha Bardzika.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.